Tư vấn trực tuyến


08 88 039 123 - Ms Ngọc

090 23 24 838 - Mr Quang

Chữ ký số FPT-CA

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CỘNG ĐỒNG FPT-CA

I. Đăng ký mới dịch vụ

Gói dịch vụ 1 năm 2 năm 3 năm
Cước phí dịch vụ 1,237,000 2,110,000 2,988,000
CA Token 550,000 550,000 miễn phí
Khuyến mãi Tặng thêm 0 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 0 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 0 tháng sử dụng dịch vụ
Tổng thời gian sử dụng 12 tháng 24 tháng 36 tháng
Tổng đã bao  gồm VAT
1,787,000 2,660,000 2,988,000
Chiết khấu 150,000 250,000 450,000
Số tiền  thanh toán đã gồm VAT  1,637,000 2,410,000 2,538,000

 

II. Gia hạn  Chữ ký số FPT-CA

Gói dịch vụ 1 năm 2 năm 3 năm
Cước phí dịch vụ 1,237,000 2,110,000 2,988,000
CA Token miễn phí miễn phí miễn phí
Khuyến mãi Tặng thêm 0 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 0 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 0 tháng sử dụng dịch vụ
Tổng thời gian sử dụng 12 tháng 24 tháng 36 tháng
Tổng tiền đã bao gồm VAT
1,237,000 2,110,000 2,988,000
Chiết khấu 150,000 250,000  450,000
Số tiền  thanh toán đã gồm VAT 1,087000 1,860,000 2,538,000

Chú ý : đối với gói chuyển đổi Bù tối đa 12 tháng + Tặng USB Token ( Dành cho khách hàng còn hạn bên NCC cũ + Thu hồi lại token của NCC khác để có cơ sở phân biệt giữa KH đăng ký mới và KH Chuyển đổi NNC + việc xác định số tháng còn lại của NCC khác)


Nguồn tham khảo :
chữ ký số FPT