Tư vấn trực tuyến

ho tro chu ky so

08 88 039 123 - Ms Ngọc

ho tro chu ky so

090 23 24 838 - Mr Quang

Chữ ký số FPT-CA

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CỘNG ĐỒNG FPT-CA

I. Đăng ký mới dịch vụ

Gói dịch vụ 1 năm 2 năm 3 năm
Cước phí dịch vụ 600.000 1.200.000 1.790.000
CA Token 500.000 500.000 miễn phí
Khuyến mãi Tặng thêm 06 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ
Tổng thời gian sử dụng 18 tháng 33 tháng 48 tháng
Tổng 1.100.000 1.700.000 1.790.000
Giá đã bao gồm VAT 1.210.000  1.870.000  1.969.000 
Chiết khấu 60.000 320.000 369.000
Số tiền  thanh toán

1.150.000

(đã gồm VAT)

1.550.000

(đã gồm VAT)

1.600.000

(đã gồm VAT)

 

II. Gia hạn + Chuyển đổi NCC chữ ký số FPT - với khách hàng đang dùng Chữ ký số FPT-CA

Gói dịch vụ 1 năm 2 năm 3 năm
Cước phí dịch vụ 800.000 1.400.000 1.790.000
CA Token miễn phí miễn phí miễn phí
Khuyến mãi Tặng thêm 06 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ
Tổng thời gian sử dụng 18 tháng 33 tháng 48 tháng
Tổng 800.000 1.400.000 1.790.000
Giá đã bao gồm VAT 880.000  1.540.000  1.969.000 
Chiết khấu 80.000 320.000 369.000
Số tiền  thanh toán

800.000

(đã gồm VAT)

1.220.000

(đã gồm VAT)

1.600.000

(đã gồm VAT)

Chú ý : đối với gói chuyển đổi Bù tối đa 12 tháng + Tặng USB Token ( Dành cho khách hàng còn hạn bên NCC cũ + Thu hồi lại token của NCC khác để có cơ sở phân biệt giữa KH đăng ký mới và KH Chuyển đổi NNC + việc xác định số tháng còn lại của NCC khác)


Nguồn tham khảo :
chữ ký số FPT