Tư vấn trực tuyến


08 88 039 123 - Ms Ngọc

090 23 24 838 - Mr Quang

Chữ ký số CK-CA

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CỘNG ĐỒNG CK-CA

I. Đăng ký mới dịch vụ

Gói dịch vụ 1 năm 2 năm 3 năm
Cước phí dịch vụ 949.000 1498.000 1.898.000
CA Token

300.000

300.000 300.000
Khuyến mãi Tặng thêm 06 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ
Tổng thời gian sử dụng 18 tháng 33 tháng 48 tháng
Tổng 1.249.000 1.798.000 2.198.000
Giá đã bao gồm VAT 1.373.900  1.977.800  2.417.800 
Chiết khấu 323.900 677.800 1.017.800
Số tiền  thanh toán

1.050.000

(đã gồm VAT)

1.300.000

(đã gồm VAT)

1.400.000

(đã gồm VAT)

 

II. Gia hạn chữ ký số CK - với khách hàng đang dùng Chữ ký số CK-CA

Gói dịch vụ 1 năm 2 năm 3 năm
Cước phí dịch vụ 1.249.000 1.798.000 2.198.000
Khuyến mãi Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 15 tháng sử dụng dịch vụ
Tổng thời gian sử dụng 24 tháng 36 tháng 51 tháng
Tổng 1.249.000 1.798.000 2.198.000
Giá đã bao gồm VAT 1.373.900  1.977.800  2.417.800 
Chiết khấu 323.900 677.800 1.017.800
Số tiền  thanh toán

1.050.000

(đã gồm VAT)

1.300.000

(đã gồm VAT)

1.400.000

(đã gồm VAT)

 

III. Chuyển đổi nhà cung cấp

Gói dịch vụ 1 năm 2 năm 3 năm
Cước phí dịch vụ 1.099.000 1.648.000 2.048.000
CA Token 150.000 150.000 150.000
Khuyến mãi Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 15 tháng sử dụng dịch vụ
Tổng thời gian sử dụng 24 tháng 36 tháng 51 tháng
Tổng 1.249.000 1.798.000 2.198.000
Giá đã bao gồm VAT 1.373.900  1.977.800  2.417.800 
Chiết khấu 323.900 677.800 1.017.800
Số tiền  thanh toán

1.050.000

(đã gồm VAT)

1.300.000

(đã gồm VAT)

1.400.000

(đã gồm VAT)


Nguồn tham khảo :
chữ ký số CK