Tư vấn trực tuyến


08 88 039 123 - Ms Ngọc

090 23 24 838 - Mr Quang

Chữ ký số VIETTEL-CA

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CỘNG ĐỒNG VIETTEL- CA

 

I. Đăng ký mới dịch vụ

Gói dịch vụ CA2-1 CA2-2 CA2-3
Cước phí dịch vụ 1,870,000 2,730,000 3,080,000
Khuyến mãi Tặng thêm 6 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 9 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ
Tổng thời gian sử dụng 18 tháng 33tháng 48 tháng
Tổng tiền đã gồm VAT 1,870,000 2,730,000  3,080,000
Chiết khấu 420,000 830,000 1,080,000
Số tiền  thanh toán đã gồm VAT 1,450,000 1,900,000  2,000,000

II. Gia hạn chữ ký số viettel - với khách hàng đang dùng Chữ ký số Viettel

 

Gói dịch vụ CA2-1 CA2-2 CA2-3 CA2-4
Cước phí dịch vụ 1,276,000 2,191,000 2,910,000 3,020,000
Tổng thời gian sử dụng 12 tháng 24 tháng 36 tháng 48 tháng
Tổng tiền đã gồm VAT 1,276,000 2,191,000 2,910,000 3,020,000
Chiết khấu 326,000  691,000   959,000   820,000
Số tiền  thanh toán đã gồm VAT 950,000  1,500,000  1,950,000  2,200,000

Nguồn tham khảo : Chữ ký số Viettel