Tư vấn trực tuyến


08 88 039 123 - Ms Ngọc

090 23 24 838 - Mr Quang

Chữ ký số VIETTEL-CA

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CỘNG ĐỒNG VIETTEL- CA

I. Đăng ký mới dịch vụ

Gói dịch vụ CA2-1 CA2-2 CA2-3
Cước phí dịch vụ 1,276,000 2,191,000 3,109,000
USB Token 550,000 550,000 MIỄN PHÍ
Tổng thời gian sử dụng 12 tháng 24 tháng 36 tháng
Tổng tiền đã gồm VAT 1,826,000 2,741,000  3,109,000
Chiết khấu 486,000 891,000 1,109,000
Số tiền  thanh toán đã gồm VAT 1,350,000 1,850,000  2,000,000

II. Gia hạn chữ ký số viettel - với khách hàng đang dùng Chữ ký số Viettel

Gói dịch vụ CA2-1 CA2-2 CA2-3
Cước phí dịch vụ 1,276,000 2,191,000 2,910,000
Tổng thời gian sử dụng 12 tháng 24 tháng 36 tháng
Tổng tiền đã gồm VAT 1,276,000 2,191,000 2,910,000
Chiết khấu 276,000  591,000   1,010,000
Số tiền  thanh toán đã gồm VAT 1,000,000  1,600,000  1,900,000


Nguồn tham khảo :
Chữ ký số Viettel

Gói dịch vụ 

CA

Cước phí dịch vụ

3,109,000

Khuyến mãi

Tặng thêm 0 tháng sử dụng dịch vụ

Tổng thời gian sử dụng