Tư vấn trực tuyến


08 88 039 123 - Ms Ngọc

090 23 24 838 - Mr Quang

Chữ ký số FPT-CA

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CỘNG ĐỒNG FPT-CA

I. Đăng ký mới dịch vụ

Gói dịch vụ 1 năm 2 năm 3 năm
Cước phí dịch vụ 1,277,000 2,189,000 3,107,000
CA Token 550,000 550,000 miễn phí
Khuyến mãi Tặng thêm 0 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 0 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 0 tháng sử dụng dịch vụ
Tổng thời gian sử dụng 12 tháng 24 tháng 36 tháng
Tổng đã bao  gồm VAT
1,827,000 2,739,000 3,107,000
Chiết khấu 187,000 239,000 1.119.000
Số tiền  thanh toán đã gồm VAT  1,640,000  2,500,000 2,650,000

 

II. Gia hạn  Chữ ký số FPT-CA

Gói dịch vụ 1 năm 2 năm 3 năm
Cước phí dịch vụ 1,277,000 2,189,000 2,907,000
CA Token miễn phí miễn phí miễn phí
Khuyến mãi Tặng thêm 0 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 0 tháng sử dụng dịch vụ Tặng thêm 0 tháng sử dụng dịch vụ
Tổng thời gian sử dụng 12 tháng 24 tháng 36 tháng
Tổng tiền đã bao gồm VAT
1,277,000 2,189,000 2,907,000
Chiết khấu 177,000 239,000  407,000
Số tiền  thanh toán đã gồm VAT 1,100,000 1,950,000 2,500,000

Chú ý : Bảng giá áp dụng đến 31/05

Nguồn tham khảo : chữ ký số FPT