Tư vấn trực tuyến


08 88 039 123 - Ms Ngọc

090 23 24 838 - Mr Quang

Phần Mềm Khai Báo Hải Quan

 
STT
Mô tả
Mức thu
Ghi chú
A. PHÍ THUÊ  PHẦN MỀM
1
Dùng thử (tất cả các loại hình)
Miễn phí
Giá trị 3 tháng kể từ ngày đăng ký
LOẠI HÌNH KINH DOANH THÔNG QUAN ĐIỆN TỬ
2
Gói tối thiểu(CDS.KD min)
300.000 đ/năm
Tối đa 50 tờ khai/ năm
3
Gói chuẩn(CDS.KD Standard)
500.000 đ/năm
Từ 51- 200 tờ khai/ năm
4
Gói Bạc(CDS.KD Silver)
700.000 đ/năm
Từ 201-500 tờ khai/ năm.
5
Gói Vàng(CDS.KD Gold)
900.000 đ/năm
Từ 501-800 tờ khai/ năm.
6
Gói Platin(CDS.KD Platinum)
1.200.000 đ/năm
Không giới hạn số lượng tờ khai
LOẠI HÌNH SXXK THÔNG QUAN ĐIỆN TỬ
7
Gói dịch vụ S1(CDS.S Package1)
1.500.000 đ/ năm
Tối đa 1.500 tờ khai 1 năm (bao gồm cả tờ khai kinh doanh)
8
Gói dịch vụ S2(CDS.S Package2)
2.500.000 đ/ năm
Không giới hạn số lượng tờ khai
9
Module Thanh khoản tờ khai SXXK
2.500.000 đ/ năm
 
LOẠI HÌNH GIA CÔNG THÔNG QUAN ĐIỆN TỬ
10
Gói dịch vụ G1(CDS.G Pakage1)
1.500.000 đ/ năm
Tối đa 1.500 tờ khai 1 năm(bao gồm cả tờ khai kinh doanh)
11
Gói dịch vụ G2(CDS.G Package2)
2.500.000 đ/ năm
Không giới hạn số lượng tờ khai
12
Module Thanh khoản hợp đồng GC
     2.500.000 đ/năm
 
SỬ DỤNG CẢ SXXK TQĐT VÀ GC TQĐT
13
Gói dịch vụ C1(CDS.C Package1)
2.500.000 đ/ năm
Tối đa 2.500 tờ khai/ năm(bao gồm cả tờ khai KD)
14
Gói dịch vụ C2(CDS.C Package2)
5.000.000 đ/ năm
Không giới hạn số lượng tờ khai
B. CÁC DỊCH VỤ KHÁC (NẾU CÓ YÊU CẦU)
15
Hướng dẫn qua điện thoại, email, chat
Miễn phí
 
16
Hướng dẫn tại VP GOL
100.000 đ/người/lần
VP GOL tại HCM, HN, HP, DN, CT
17
Hướng dẫn tại VP Khách hàng
500.000 đ/lần
VP KH tại HCM, HN, HP, DN
18
Cài đặt tại VP khách hàng
100.000 đ/ máy
min 200.000 đ/lần
19
Cài đặt tại VP GOL
100.000 đ/máy
KH đem máy đến VP GOL
 
Lưu ý:
-          Các khách hàng đăng ký sử dụng  được miễn phí sử dụng 3 tháng.
-          Các gói dịch vụ: Khách hàng sẽ đóng tiền cho trọn 1 gói theo năm. Sau khi hết 1 kỳ sử dụng, nếu số lượng tờ khai vượt quá định mức của gói dịch vụ đã đăng ký, khách hàng sẽ đóng tiền bổ sung cho bằng giá trị của gói tiếp theo tương ứng số lượng dữ liệu thực tế.
-          Nếu số lượng sử dụng thực tế ít hơn gói đã đăng ký, DN sẽ không được hoàn phí.
-          KH nếu chậm thanh toán quá 30 ngày  sẽ bị khoá tài khoản. Phí mở lại tài khoản là 300.000đ/lần.
-          Giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%.

v Mô hình đại lý làm thủ tục hải quan :

 

STT

Gói sản phẩm, dịch vụ

(Mua Thanh khoản miễn phí PM Khai và Dịch vụ 01 năm đầu tiên)

Đơn giá bản quyền phần mềm

Đơn giá dịch vụ duy trì, hỗ trợ và nâng cấp (VNĐ)

(01 Doanh nghiệp/01 Năm)

Doanh nghiệp từ

01 – 20

Doanh nghiệp từ

21 – 50

Doanh nghiệp từ

>  50

1

FPT.TQDT-Khai Kinh doanh/Đầu tư

1.990.000

650.000

450.000

250.000

2

FPT.TQDT-Khai SXXK

2.990.000

1.500.000

3

FPT.TQDT-Thanh khoản SX

16.900.000

3.900.000

4

FPT.TQDT-Khai Gia công

2.990.000

1.500.000

5

FPT.TQDT-Thanh khoản Gia công

16.900.000

3.900.000

6

FPT.TQDT-Khai chế xuất

2.990.000

1.500.000

7

FPT.TQDT-Thanh khoản chế xuất

14.900.000

3.500.000

 

v Mô hình doanh nghiệp trực tiếp XNK

 

</

STT

Gói sản phẩm, dịch vụ

(Mua Thanh khoản miễn phí PM Khai cho cùng loại hình)

Đơn giá (VNĐ) / 01 năm

Bản quyền

Dịch vụ

1

FPT.TQDT-Khai Kinh doanh/Đầu tư

990.000

990.000

2

FPT.TQDT-Khai SXXK

2.500.000

1.500.000

3

FPT.TQDT-Thanh khoản  SXXK

13.400.000

3.500.000

4

FPT.TQDT Khai Gia Công

2.500.000

1.500.000