Tư vấn trực tuyến


08 88 039 123 - Ms Ngọc

090 23 24 838 - Mr Quang

Hướng dẫn sử dụng Chữ ký số kê khai hải quan điện tử

Bạn thực hiện theo các bước dưới đây để kê khai Hải quan điện tử:

Bước 1: Cài đặt Token Manager

  • Cắm thiết bị Chữ ký số Viettel-CA (USB Token) vào cổng USB của máy;
  • Mở My Computer (có biểu tượng màn hình máy tính), mở ổ đĩa Viettel-CA;
  • Bấm đúp vào file Setup.exe trong ổ đĩa Viettel-CA để tiến hành cài đặt phần mềm Token Manager.

Bước 2: Đăng ký Chữ ký số với cơ quan Hải quan

Bước 2.1  Doanh nghiệp truy cập vào Website của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ: http://www.customs.gov.vn, và chọn Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số.

Hình 1 Truy cập website của Tổng cục Hải Quan

Bước 2.2 Khi cửa sổ “ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ” hiện ra, bạn nhập các thông tin Mã doanh nghiệp (Mã số thuế), Số CMT Giám đốc (hoặc số chứng minh thư của người đại diện pháp luật) và mã Xác nhận, sau đó bấm nút Xem thông tin.

Lưu ý:

-         Theo khuyến cáo của Tổng cục Hải quan, Doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm Firefox mới nhất hoặc phần mềm Chrome để truy cập và sử dụng dịch vụ.

-         Trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải cài đặt phần mềm Java Plug-in. Doanh nghiệp có thể download tại đây.

-         Để tra cứu thông tin doanh nghiệp doanh nghiệp có thể tra cứu trên trang website của Tổng Cục Thuế: http://gdt.gov.vn/ chọn mục tra cứu thông tin người nộp thuế.

Hình 2 Nhập thông tin mã số thuế Doanh nghiệp và chứng minh thư của Giám đốc

Bước 2.3 Giao diện DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ hiện ra, bạn bấm vào nút Xem thông tin chứng thư số sẽ tự động xuất hiện các thông tin trong USB Token, sau đó bạn nhập lại đúng thời hạn sử dụng chữ ký số vào 2 trường sau:

-         Ngày hiệu lực đăng ký 

-         Ngày hết hiệu lực đăng ký.  

Sau khi điền đầy đủ các thông tin, bấm nút Đăng ký thông tin để hoàn thành thủ tục đăng ký Chữ ký số với Cơ quan Hải quan.

 Lưu ý: Bạn hãy cắm USB Token vào máy tính trước khi bấm vào nút Xem thông tin Chứng thư số

Hình 3 Nhập đầy đủ thông tin ngày hiệu lực của chứng thư

 

Bước 3: Thiết lập chữ ký số trên phần mềm kê khai Hải quan điện tử

3.1. Thiết lập chữ ký số trên phần mềm Hải quan điện tử ECUS: Bạn chọn menu Hệ thống, sau đó chọn Thiết lập thông số khai báo để mở ra cửa sổ Thiết lập thông số khai báo như hình minh họa sau đây:

Hình 4 Thiết lập khai báo chứng thư số trên phần mềm ECUS

 

Khi cửa số Thiết lập thông số khai báo hiện ra bạn chọn vào ô Áp dụng chữ ký số khi khai báo, sau đó bạn bấm vào nút Đồng ý như hình minh hoạ bên trên, để hoàn tất việc thiết lập chữ ký số trên phần mềm Hải quan điện tử ECUS.

3.2. Thiết lập chữ ký số trên phần mềm Hải quan điện tử  CDS Live+: Bạn chọn menu Hệ thống, tiếp đến chọn chức năng Tài khoản Hải quan, sau đó chọn Danh sách tài khoản.

Hình 5 Thiết lập ký điện tử trên Phần mềm CDS Live+

Khi cửa sổ Danh sách tài khoản Hải quan hiện ra:

-         Phần Version khai TQĐT: bạn chọn Version 3.0

-         Phần Cấu hình chữ ký số: bạn chọn VIETTEL-CA

Hình 6 Cấu hình chứng thư số Viettel-CA trên phần mềm CDS Live

 

Bước 4: Sử dụng Chữ ký số để kê khai Hải quan điện tử

Phần này là hướng dẫn sử dụng Chữ ký số để kê khai Hải quan điện tử với phần mềm ECUS (các phần mềm khác thực hiện tương tự như với phần mềm ECUS)

Bước 4.1 Tạo các tờ khai bình thường.

Bước 4.2 Sau khi tạo xong tờ khai, bạn bấm vào nút Khai báo, khi cửa sổ Thông báo hiện ra bạn chọn Yes để đồng ý áp dụng Chữ ký số.

Hình 7 Sử dụng chữ ký số trên phần mềm ECUS

Bước 4.3 Khi cửa sổ Nhập mã PIN hiện ra, bạn hãy nhập mã PIN USB Token vào 2 ô Mật khẩu và Nhập lại mật khẩu để tiến hành ký lên tờ khai.

Hình 8 Sử dụng chữ ký số trên phần mềm ECUS

Bước 4.4 Sau khi ký điện tử, nhận kết quả cấp số và phân luồng của tờ khai

Hình 9 Thông báo về tình trạng gửi nhận tờ khai