Tư vấn trực tuyến


08 88 039 123 - Ms Ngọc

090 23 24 838 - Mr Quang

Gần 1.500 DN đăng ký tham gia hệ thống VNACCS/VCIS tại B.Dương

Để đạt được kết quả như trên trong thời gian qua, Cục Hải quan Bình Dương đã nỗ lực trong việc kêu gọi vận động Doanh nghiệp thông qua các buổi tập huấn Luật Quản lý thuế, dựa theo Thông tư 128/2013/TT-BTC và đào tạo hệ thống VNACCS/VCIS, tuyên truyền qua website đơn vị và qua việc kí kết tuyên truyền với các hiệp hội Doanh nghiệp trên địa bàn.


Số lượng Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) có sử dụng chữ ký số là hơn 2.020/3.477 Doanh nghiệp làm thủ tục tại Bình Dương. Trong đó, số lượng doanh nghiệp tham gia TTHQĐT là hơn 2.000 Doanh nghiệp, các Doanh nghiệp còn lại chủ yếu sử dụng qua dịch vụ khai thuê, khai báo từ xa, khai qua đại lý hải quan… Trong thời gian này, Cục Hải quan Bình Dương cũng đang vận động Doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ khai thuê mà không phải đại lý hải quan thì chuyển sang dùng dịch vụ của các đơn vị đã được công nhận đại lý làm thủ tục hải quan để sử dụng thống nhất dịch vụ chữ ký số.
 
Đây là những tiền đề quan trọng đối với việc tham gia thực hiện VNACCS/VCIS trong cả quá trình chạy thử và khi triển khai chính thức, bởi khi VNACCS/VCIS vận hành, việc sử dụng chữ ký số là bắt buộc.
Tuy nhiên, con số Doanh nghiệp tham gia vào hệ thống VNACCS/VCIS tại Cục Hải quan Bình Dương như trên vẫn còn khá khiêm tốn. Trong thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền tới cộng đồng Doanh nghiệp trên địa bàn. Dự kiến vào đầu năm 2014, Cục Hải quan Bình Dương sẽ tổ chức thêm một lớp đào tạo tập huấn cuối cùng cho các Doanh nghiệp chưa tham gia tập huấn trước đó.