Tư vấn trực tuyến


08 88 039 123 - Ms Ngọc

090 23 24 838 - Mr Quang

TCT đã thực hiện nâng cấp hệ thống iHTKK 2.3.0

Hôm nay (07/02), Tổng cục Thuế thông báo thực hiện nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng phiên bản 2.3.0, vì vậy các DN cần lưu ý tải về phần mềm HTKK 3.2.0 thay cho phiên bản HTKK v3.1.7 trước đây các doanh nghiệp thường sử dụng. Các DN cần lưu ý tải về để thực hiện kết xuất 01 số tờ khai cho phù hợp với dịnh dạng được quy định bởi hệ thống kê khai của Tổng Cục Thuế.

Tải về HTKK 3.1.2 tại đây : DOWNLOAD HERE

Đây là toàn bộ nội dung thông báo của TCT đưa ra :

Tổng cục Thuế thông báo V/v nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng - iHTKK phiên bản 2.3.0 

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng phiên bản 2.3.0 với các nội dung chính như sau:
 
1.     Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng đáp ứng nghiệp vụ thay đổi theo các văn bản chính sách mới:
Nâng cấp chức năng nhận tờ khai kết xuất từ ứng dụng Hỗ trợ kê khai - HTKK (phiên bản 3.2.0 trở lên) và chức năng kê khai trực tuyến đáp ứng các thay đổi theo các văn bản chính sách mới bao gồm:
-         Các tờ khai theo từng lần phát sinh/tháng/quý đối với các loại thuế GTGT, TNDN, TNCN, NTNN, TTĐB, Tài nguyên, Bảo vệ môi trường, Môn bài đáp ứng nghiệp vụ thay đổi theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
-         Các tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2013 theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC và xử lý tính thuế theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.
-        Báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Thông tư 138/2011/TT-BTC, lập Báo cáo tài chính đối với công ty chứng khoán theo Thông tư 95/2008/TT-BTC và Thông tư 162/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.
-        Báo cáo hóa đơn theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thay thế Thông tư số 153/2010/TT-BTC.
   
-  Nâng cấp danh mục biểu thuế tài nguyên theo Nghị quyết số712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên có hiệu lực từ ngày 01/02/2014.
 
(Nguồn kekhaithue.gdt.gov.vn)