Tư vấn trực tuyến


08 88 039 123 - Ms Ngọc

090 23 24 838 - Mr Quang

Cục DTNN Nghệ Tĩnh Triển khai nhập 11.500 tấn gạo dự trữ

Theo Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nghệ Tĩnh, trong tháng 6/2014 ngành DTNN Nghệ Tĩnh đã hoàn thành tốt công tác nhập 11.500 tấn gạo Nam Bộ, vụ Đông Xuân năm 2014 vào kho dự trữ. Đấu thầu thành công mua nhập 2.000 tấn muối ăn dự trữ Quốc gia, nhập tại điểm kho Thạch Hà, Chi cục DTNN Nam Hà Tĩnh. Tổ chức thực hiện mua nhập 10.500 tấn thóc kế hoạch 2014 theo phương thức mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng, tính đến ngày 23/6/2014 đơn vị đã nhập kho được 6.963,146 tấn. Ngoài ra, đơn vị triển khai xuất bán đấu giá 1.308,6 tấn gạo 2013.

Ngoài ra, đơn vị thực hiện và duy trì tốt công tác bảo quản hàng dự trữ được giao quản lý. Cùng với thời điểm nhập kho, công tác kỹ thuật bảo quản được tăng cường chỉ đạo với nhiệm vụ kiểm tra chất lượng thóc, xây dựng phương án điều chuyển giá kê bảo quản vật tư cứu hộ, cứu nạn; lấy mẫu và kiểm nghiệm chất lượng muối ăn nhập kho DTQG tại các Chi cục.

Đối với các ngăn kho thóc đã nhập đầy, công tác kỹ thuật bảo quản được chú trọng: hướng dẫn đơn vị trong công tác dán màng phủ, kiểm tra độ kín, tiến hành xử lý thuốc diệt trùng, tránh để côn trùng phát triển cắn thủng màng ảnh hưởng đến quá trình bảo quản; chỉ đạo công tác bảo quản ban đầu đối với gạo DTQG, hút nạp khí, tăng cường kiểm tra, khắc phục rò rỉ, hạn chế thấp nhất sự thất thoát khí CO2; phân tích mẫu, xác định chỉ số chất lượng lương thực nhập kho.

Bên cạnh việc kiểm tra, quản lý chất lượng hàng hóa vật tư dự trữ, công tác kiểm tra bảo quản thường xuyên được duy trì tốt: Kiểm tra định kỳ chất lượng hàng hóa lưu kho; Tiến hành tổng hợp, báo cáo chất lượng vật tư, hàng hóa, dốc kho gạo nhập 2013. Duy trì nghiêm công tác chuyên quản tại các đơn vị trực thuộc và tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua xây dựng vùng kho dự trữ “An toàn – xanh – sạch – đẹp”.