Tư vấn trực tuyến


08 88 039 123 - Ms Ngọc

090 23 24 838 - Mr Quang

Thông báo về việc cập nhật thời hạn CKS Vina cho khách hàng

Thông báo về việc cập nhật thời hạn CKS Vina cho khách hàng

Bắt đầu từ ngày 15/8/2017 Chữ ký số Vina-ca có thể cập nhật đầy đủ hạn sử dụng trong chứng thư số của Khách hàng. Để đảm bảo quá trình cập nhật cũng như việc kê khai của khách hàng không bị gián đoạn Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline đại lý: 090 23 24 838 hay hotline tổng công ty: 19006276  để được hướng dẫn chi tiết, hoặc quý khách hàng có thể tham khảo quy trình cập nhật thời hạn cơ bản sau đây:

QUY TRÌNH CƠ BẢN

1.           Môi trường thực hiện

-          Trình duyệt Internet Explorer

-          Cài đặt chương trình Smartsign

-          Java plug-in

-          Cắm token vào máy

2.           Gửi yêu cầu cập nhật chữ ký số cách 1 sử dụng SmartSignPlugin

-          Bước 1: Tải và cài đặt chương trình SmartSign

o    Download tại https://www.smartsign.com.vn/downloads/SmartSignSetup.rar

-          Bước 2: Cắm Token Smartsign đang cần cập nhật vào máy.

-          Bước 3: Mở trình trình duyệt IE lên và vào đường dẫn http://dl.smartsign.com.vn/giahan

-          Bước 4:  Chọn đúng chứng thư số cần cập nhật và nhấn bắt đầu.

-          Bước 6: Điền đầy đủ thông tin người liên hệ, email và số điện thoại.

* Lưu ý: Sau khi Quý khách gửi yêu cầu hoàn tất hệ thống sẽ tự động gửi email và tin nhắn đến số điện thoại của Quý khách.

3.             Gửi yêu cầu cập nhật chữ ký số cách 2 sử dụng Java

- Bước 1: Tải và cài đặt chương trình SmartSign

o Download tại https://www.smartsign.com.vn/downloads/SmartSignSetup.rar

- Bước 2: Cắm Token có chứa chữ ký số của Smartsign đang cần cập nhật vào máy.

- Bước 3: Mở trình trình duyệt Internet Explorer (32 bit) lên và vào đường dẫn

http://dl.smartsign.com.vn/giahan

- Bước 4: Chấp nhận để cho java-plugin chạy application.

- Bước 5: Nhấn bắt đầu và chọn đúng chứng thư số cần cập nhật

- Bước 6: điền đầy đủ thông tin người liên hệ, email và số điện thoại

* Lưu ý: Sau khi Quý khách gửi yêu cầu hoàn tất hệ thống sẽ tự động gửi email và tin nhấn đến

số điện thoại của Quý khách.

4.           Hướng dẫn cập nhật chữ ký số cách 1 sử dụng SmartSignPlugin

-          Cấu hình: Vào internet options trong trình duyệt IE 32 bit lên (IE 32 bit ở máy 64bit nằm ở C:Program Files (x86)Internet Exploreriexplore.exe) kiểm tra trang http://dl.smartsign.com.vn đã Trusted sites chưa và chọn Enable hoặc Prompt trong ActiveX controls and plug-in tìm Initialize and script ActiceX controls not marked as safe for scripting.

-          Cập nhật:

-          Bước 1: Mở trình duyệt Internet Explorer lên và vào đường dẫn http://dl.smartsign.com.vn/capnhat.

-          Bước 2: Chọn đúng chứng thư số cần cập nhật, nhập mã kích hoạt vào và bấm đồng ý, sau đó bấm yes nếu trình duyệt có hỏi.

Lưu ý: Mã kích hoạt là mã mà Quý khách nhận được ở trong email và tin nhấn sau khi yêu cầu Quý khách được duyệt.

-          Bước 3: Chọn đúng phiên bản token cần cập nhật, sau đó bấm tạo chứng thư số

-          Bước 4: Nhập mã pin đến khi trình duyệt không hỏi nữa. Sau đó bấm yes và ok.

o   Lưu ý: Quý khách bị lỗi thì Quý khách có thể cập nhật chứng thư số lần nữa, Nếu đã chạy nhiều lần mà không cập nhật được vui lòng liên hệ với tổng đài 19006272 bấm phiếm 2 để được hổ trợ.

5.           Hướng dẫn cập nhật chữ ký số cách 2 sử dụng Java

- Bước 1: Cắm Token có chứa chữ ký số của Smartsign đang cần cập nhật vào máy.

- Bước 2: Mở trình duyệt Internet Explorer 32 bit lên (IE 32 bit ở máy 64bit nằm ở

C:Program Files (x86)Internet Exploreriexplore.exe) lên và vào đường dẫn http://dl.smartsign.com.vn/capnhat

- Bước 3: vào internet options trong trình duyệt IE kiểm tra trang http://dl.smartsign.com.vn

đã Trusted sites chưa và chọn Enable hoặc Prompt trong ActiveX controls and plug-in tìm Initialize and script ActiceX controls not marked as safe for scripting.

- Bước 4: Chọn đúng chứng thư số cần cập nhật, nhập mã kích hoạt vào và bấm đồng ý, sau đó bấm yes nêu trình duyệt có hỏi

- Lưu ý: Mã kích hoạt là mã mà Quý khách nhận được ở trong email và tin nhấn sau khi yêu cầu Quý khách được duyệt.

- Bước 5: Chọn đúng phiên bản token cần cập nhật, sau đó bấm tạo chứng thư số

- Bước 6: Nhập mã pin đến khi trình duyệt không hỏi nữa. Sau đó bấm yes và ok.

o Lưu ý: Quý khách bị lỗi thì Quý khách có thể cập nhật chứng thư số lần nữa, Nếu đã chạy nhiều lần mà không cập nhật được vui lòng liên hệ với tổng đài 19006272 bấm phiếm 2 để được hổ trợ.

o Nếu trong quá trình cập nhật gặp khó khăn vui lòng xem file hướng dẫn sử dụng chi

tiết.

6.               Hướng dẫn sữa các lỗi thường gặp 

6.1 Không nhận chữ ký số, không đúng trình duyệt, có nhiều phiên bản java hoặc chưa cài java

- Khi click vào nút thử lại nhiều lần như vẫn không hiện ra danh sách chữ ký số.

- Kiểm tra lại trình có đúng là IE 7 trở lên hay không.

- Kiểm tra đã cắm Token vào máy và máy đã nhận token hay chưa.4

- Nếu đáp ứng hết những điều tra mà vẫn không chạy được. Vui lòng gỡ hết các phiên bản

java và cài lại java download tại https://www.smartsign.com.vn/downloads/java.rar

6.2 Không hiển thị các phiên bản chứng thư số khi vào trang cập nhật

- Chọn Enable hoặc Prompt trong ActiveX controls and plug-in tìm Initialize and script ActiceX controls not marked as safe for scripting.

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline: 090 23 24 838

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi từ phái khách hàng trong suốt thời gian qua.