Tư vấn trực tuyến


08 88 039 123 - Ms Ngọc

090 23 24 838 - Mr Quang

Dừng chường trình khuyến mãi các nhà mạng CKS từ ngày 1/10/2017

Dừng chường trình khuyến mãi các nhà mạng CKS từ ngày 1/10/2017

Theo thông tin từ các nhà mạng cung cấp các dịch vụ chữ ký số hiện nay, chúng tôi xin thông báo đến quý khách hàng về việc ngừng các chương trình “khuyến mãi tặng thêm tháng sử dụng” đối với các nhà mạng chữ ký số hiện nay, Thông báo được áp dụng từ ngày 01/10/2017, cụ thể như sau:

+ Đối với khách hàng khi đăng ký mới hoặc gia hạn chữ ký số của các nhà mạng hiện tại sau ngày 1/10/2017 đều không được tặng thêm tháng sử dụng đối với tất cả các gói như trước đây.

+ Đối với những khách hàng đã đăng ký hoặc gia hạn trước thời gian ngày 1/10/2017 thì vẫn được áp dụng các chương trình khuyến mãi như trước đây.

Sau đây là bảng giá chi tiết nhất của các nhà mạng áp dụng từ ngày 1/10/2017:

+ Chữ ký số Viettel:

-         Đăng ký mới

GÓI DỊCH VỤ

CA2-1

CA2-2

CA2-3

 Phí dịch vụ

1,236,000

2,112,000

2,990,000

 USB TOKEN

550,000

550,000

 MIỄN PHÍ

 Khuyến mãi

 0

 Tổng thời gian sử dụng

 12 Tháng

 24 Tháng

 36 Tháng

 Tổng tiền đã gồm VAT

 1,786,000

2,662,000

 2,990,000

 Chiết khấu

 406,000

812,000

1,090,000

 Số tiền thanh toán đã gồm VAT

 1,380,000

( gồm VAT)

1,850,000

( gồm VAT)

 1,900,000

( gồm VAT)

-         Gia Hạn

GÓI DỊCH VỤ

CA2-1

CA2-2

CA2-3

 Phí dịch vụ

1,236,000

2,112,000

2,990,000

 Khuyến mãi

0

0

0

 Tổng thời gian sử dụng

 12 Tháng

 24 Tháng

 36 Tháng

 Tổng tiền đã gồm VAT

1,236,000

2,112,000

2,990,000

 Chiết khấu

346,000

662,000

1,090,000

 Số tiền thanh toán đã gồm VAT

 890,000

( gồm VAT)

 1,450,000

( gồm VAT)

 1,900,000

( gồm VAT)

+  Chữ ký số Vina

-         Đăng ký mới

GÓI D.VỤ

1 NĂM

2 NĂM

3 NĂM

 Phí dịch vụ

1,788,000

2,664,000

2,989,000

 USB TOKEN

MIỄN PHÍ

MIỄN PHÍ

 MIỄN PHÍ

 Khuyến mãi

0

0

0

 Tổng thời gian sử dụng

 12 Tháng

 24 Tháng

 36 Tháng

 Chiết khấu

 500,000

 764,000

 1,000,000

 Số tiền thanh toán đã gồm VAT

1,288,000

(gồm VAT)

 1,900,000

( gồm VAT)

1,989,000

( gồm VAT)

-         Gia hạn

GÓI D.VỤ

1 NĂM

2 NĂM

3 NĂM

 Phí dịch vụ

1,288,000

2,164,000

2,489,000

 Khuyến mãi

0

0

0

 Tổng thời gian sử dụng

 12 Tháng

 24 Tháng

 36 Tháng

 Chiết khấu

300,000

500,000

800,000

 Số tiền thanh toán đã gồm VAT

 988,000

( gồm VAT)

 1,664,000

( gồm VAT)

1,689,000

( gồm VAT)

+ Chữ ký số VNPT

-         Đăng ký mới

GÓI D.VỤ

1 NĂM

2 NĂM

3 NĂM

 Phí dịch vụ

1,233,000

2,111,000

2,993,000

 USB TOKEN

550,000 

550,000 

 TẶNG TOKEN MIỄN PHÍ

 Khuyến mãi

0

0

0

 Tổng thời gian sử dụng

 12 Tháng

 24 Tháng

 36 Tháng

 Tổng tiền đã gồm VAT

 1,783,000

2,661,000

2,993,000

 Chiết khấu

150,000

300,000

400,000

 Số tiền thanh toán đã gồm VAT

 1,633,000

( gồm VAT)

 2,361,000

( gồm VAT)

2,593,000

( gồm VAT)

-         Gia hạn

GÓI D.VỤ

1 NĂM

2 NĂM

3 NĂM

 Phí dịch vụ

1,233,000

2,111,000

2,993,000

 USB TOKEN

 MIỄN PHÍ

  MIỄN PHÍ

 MIỄN PHÍ

 Khuyến mãi

0

0

0

 Tổng thời gian sử dụng

 12 Tháng

 24 Tháng

 36 Tháng

 Tổng tiền đã gồm VAT

1,233,000

2,111,000

2,993,000

 Chiết khấu

150,000

250,000

400,000

 Số tiền thanh toán đã gồm VAT

1,083,000

( gồm VAT)

 1,861,000

( gồm VAT)

2,593,000

( gồm VAT)